Contact Us

Hong Kong Office: Room A2, Block A, Kailey Industrial Centre, No.12 Fung Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

Tel No. :852-28456393
Fax No.:852-28452426
Email:info@nudesign.com.hk

Guangzhou Office : Rm 804-5 Block A China Shine Plaza 9 Lin He Xi Road Tian He Guangzhou, China, 510610

Tel No. :86-2038399883
Fax No.:86-2038399882

NU Shop (HK Retail shop):    PMQ H302, Block B, 35 Aberdeen Street Central, Hong Kong
Tel No. :852-28579773